Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till Nybohovsskolan! Vi är en F-6 skola med 200 elever, inbäddad i grönskan uppe på Nybohovshöjden i Liljeholmen

Nybohovsskolans byggstenar är lärande, undervisning, trygghet och studiero.
Vi fokuserar på kunskapsuppdraget genom att våra byggstenar och fysisk hälsa värderas högt och leder skolans aktiviteter.
Nybohovsskolan har en fantastisk närmiljö med en stor skolgård, flertal lek- och klätterställningar.
 

 

Nyheter

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Skolstart 2020

Äntligen snart dags för skolstart!
Onsdag 19 augusti-klassvis samling på skolgården 
8.00 F-klasserna och åk 1
8.30 åk 2-3
9.00 åk 4-6
På grund av rådande pandemi ber vi föräldrar lämna sina barn på skolgården.
Tack på förhand!

Följ oss på Twitter!

Om skolans lärande och aktiviteter för lärare, pedagoger och andra yrken inom utbildning

Ingress: 
Välkommen till Nybohovsskolan! Vi är en F-6 skola med 200 elever, inbäddad i grönskan uppe på Nybohovshöjden i Liljeholmen