Start

Välkommen till Nybohovsskolan!

Vi är en F-6 skola med cirka 180 elever, inbäddad i grönskan uppe på Nybohovshöjden i Liljeholmen.

Nybohovsskolans byggstenar är lärande, undervisning, trygghet och studiero.
Vi fokuserar på kunskapsuppdraget genom att våra byggstenar och fysisk hälsa värderas högt och leder skolans aktiviteter.
Nybohovsskolan har en fantastisk närmiljö med en stor skolgård, flertal lek- och klätterställningar samt en mindre och en större konstgräsplan. 
 

 

Nyheter

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts.

Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Följ oss på Youtube!

Välkomna till Nybohovsskolans kanal där vi lägger upp filmer om skolan, elevarbeten och annat kul!