Start

Nybohovsskolan är en F-6 skola med ca 180 elever.
Skolan ligger inbäddad i grönskan uppe på Nybohovshöjden i Liljeholmen.
Vi har en fantastiskt närmiljö med en stor skolgård, flertal lek- och klätterställningar, en mindre och en större konstgräsplan.

Våra tre hörnstenar är kunskap, samverkan och rörelse.
 

 

Nyheter

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Kalender

  • Heldag Apt. Fritids stänger 15.30
  • Heldag Apt. Fritids stänger 15.30