Start

Vi är en liten F-6 skola med stort hjärta.
Våra tre hörnstenar är: Kunskap, samverkan och rörelse.
Du lär som du mår så därför bryr vi oss om varandra.

Vi arbetar undersökande och tematiskt.
Alla klasser har tillgång till iPad som pedagogiskt verktyg.
Hela skolan jobbar med NTA, NO-labb.
Vi har fotboll som specialinriktning i Hammarbys regi.
Musik, forskning och konstnärligt skapande kan du välja som elevens val.

Kom och hälsa på oss på Nybohovsskolan,
den lilla skolan med stora ambitioner på höjden av Liljeholmen.

 

Nyheter

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Dagens mat

  • Nu ligger matsedeln på Skolplattformen. Välkomna

Kalender

  • Heldag Apt. Fritids stänger 15.30
  • Heldag Apt. Fritids stänger 15.30
  • Heldag Apt. Fritids stänger 15.30