Vision och värdegrund

Vår målsättning är att erbjuda en verksamhet där alla elever är motiverade att lära och att de får förutsättningar att lyckas.
På Nybohovsskolan ger vi våra elever de verktyg som krävs för att de ska lära och utvecklas så långt som möjligt socialt och i sin kunskapsutveckling.
Vi fokuserar på kunskapsuppdraget där undervisning, trygghet, studiero och fysisk hälsa värderas högt.
Skolans pedagoger har en tydlig roll som ledare.
 
Vi strävar efter att ge eleverna inflytande över sin skola, undervisningen, delaktighet i beslut som fattas och att ta ansvar för sitt lärande.
På Nybohovsskolan bemöter barn och vuxna varandra med respekt och omtanke.

 

Dela:
Kategorier: