Till innehåll på sidan

Vision

”Nybohovsskolan - en skola i framkant där lärande, trygghet och glädje går hand i hand. Eleverna precis som personalen längtar efter nästa skoldag"

På Nybohovsskolan ger vi våra elever de verktygen som krävs för att de ska lära och utvecklas så långt som möjligt socialt och i sin kunskapsutveckling.
Vi lägger all fokus på kunskapsuppdraget med tydliga mål för undervisning, lärande, trygghet, studiero och fysisk hälsa. Dessa byggstenar värderas högt och leder skolans aktiviteter.
Våra elever är delaktiga i och har inflytande över sin skolsituation, undervisningen och i de beslut som fattas för att stärka deras trygghet och lärande. Trygghet och studiero är en avgörande förutsättning för att lyckas i skolan och därmed har skolans pedagoger tydliga roller som ledare.
Nybohovsskolan ska vara den bästa skolan för våra elever.

Dela:
Kategorier: