Uppsägning av plats

Uppsägning av fritidshemsplats
Du ska säga upp ditt barns fritidshemsplats om du inte längre vill ha den. Om du vill säga upp en plats ska du göra det skriftligen till skolan. Uppsägningstiden är 1 månad. Se blankett till höger på denna sida.

 

Byte av skola
Byte av skola/adressändring -  se blankett till höger på denna sida.
Originalet ska skickas till mottagande skola, en kopia ska skickas till avlämnande skola.

 

Fritidsklubb
Du ansöker till och betalar för en fritidsklubbsplats en termin i taget. Det innebär att du inte behöver säga upp din plats på fritidsklubben.

 

Ansökan till skolan
hittar du under "Ansökan till Nybohovsskolan"

 

Dela:
Kategorier: