Trä/metall och textil slöjd

SLÖJD

Bästa ämnet i skolan!

Slöjd måste vara ett av de viktigaste ämnena i skolan, åtminstone om du pratar med barnen. Tittar du i läroplanen är det som om den var skrivet för slöjden. Delaktighet i planeringen av undervisningen. Entreprenöriellt lärande. Att kunna påverka sin arbetsprocess. Kultur och miljöperspektiv. Allt det har slöjden. Av sig själv, för att ämnet fungerar så. Slöjden rymmer livet.  
Att skapa vackra ting och få stilla sin nyfikenhet genom att prova sig fram och få misslyckas och lyckas. Det är precis så vi lär oss saker bäst. När vi har roligt.
Slöjd är det populäraste ämnet i skolan, undrar varför?

 

I de lägre åldrarna handlar det mycket om att utforska material och lära sig hantera verktyg och maskiner. Svårighetsgraden ökar med åldern och kunnandet. Alla har möjlighet att arbeta utifrån sin egen förmåga. Det handlar också om att lära sig vad som är ett bra resultat och vad som är kvalité i ett arbete. Vi lägger mycket kraft på att komma över och lösa problem som uppstår när man arbetar och att lära sig att förutse möjligheter när man planerar ett arbete. Det handlar också mycket om att kommunicera. Genom att gemensamt titta på olika lösningar och prata om dem får man syn på olika sätt att gestalta ett föremål och när man hjälps åt blir det mycket trevligare stämning.

Vi använder oss av slöjdloggbok för att  skriva ner upptäckter och vad som ska göras. Ett bra verktyg fför att få syn på sitt lärande.

Helene & Jerker

 

 

Dela: