Digitalisering

Antal: 6

  • GDPR

    Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts.

    Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

    Kategorier:
  • Skolplattformen

    Skolplattformen är Stockholms stads samlade plattform för bland annat frånvarorapportering, elevdokumentation och informationsverktyg för elever och vårdnadshavare.