Fritidshem

Antal: 2

  • Fritids Klubben

    På Nybohovsskolan finns det en mellanstadieverksamhet, Klubben.

    Det är en öppen verksamhet för de barn som går i årskurs 4-6.

  • Fritids

    Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter såsom: drama, snickeri, idrott, utelek, innelek, spel, skapande och mycket mer.

    Fritidshemmets uppgift är att erbjuda en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling.