Fritidshem

Antal: 2

  • Fritidsklubben

    På Nybohovsskolan finns det en mellanstadieverksamhet, Klubben.

  • Fritidshemmet

    Vårt fritidshem präglas av trygghet, demokrati, kreativitet och en stimulerande lärmiljö.
    På fritidshemmet tränar eleverna sin sociala kompetens och utvecklar sina förmågor genom bland annat friluftsliv, lek och estetisk verksamhet.