Fritidshem

Antal: 2

  • Fritidsklubben

    På Nybohovsskolan finns det en mellanstadieverksamhet, Klubben. Klubben är en öppen fritidsverksamhet för elever som går i årskurs 4-6.

  • Fritidshemmet

    Vårt fritidshem präglas av trygghet, demokrati, kreativitet och en stimulerande lärmiljö.