Fritidshem

Antal: 2

  • Fritidsklubben

    På Nybohovsskolan finns det en mellanstadieverksamhet, Klubben. Klubben är en öppen fritidsverksamhet för elever som går i årskurs 4-6.

  • Fritidshemmet

    Vårt fritidshem präglas av trygghet, demokrati och kreativitet i en stimulerande lärmiljö där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

    På fritidshemmet tränar eleverna sin sociala kompetens och utvecklar sina förmågor genom bland annat lek och estetisk verksamhet. Verksamheten på fritidshemmet utgår från att elever socialiseras, utvecklas och lär i grupp.