Förskoleklass

Antal: 1

  • Förskoleklassen

    I förskoleklassen lär sig eleverna att samarbeta och arbeta individuellt där fokus ligger på lärande och social utveckling.