Skolfakta

Antal: 14

 • Ledighetsansökan

  Det råder återhållsamhet med beviljande av ledighet.
  Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under året. Föräldrar bör överväga varje ledighetsansökan, det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före klockan 07.30.

   

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan görs senast kl. 07.30

  All frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare.

 • Förskoleklassen

  I förskoleklassen arbetar en förskolelärare och en fritidspedagog som följer eleverna hela skoldagen. Fritidshemmet är i samma lokaler med personal de träffar hela dagen.

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Skolans traditioner

   

  • Första veckan på hösten har hela skolan en lekdag
  • Skolan firar Nobeldagen.Vi uppmärksammar någon form av innovation som eleverna arbetat med
 • Vision och värdegrund

  Vår målsättning är att erbjuda en verksamhet där alla elever är motiverade att lära och att de får förutsättningar att lyckas.

 • Start

  Nybohovsskolan är en F-6 skola med ca 180 elever.
  Skolan ligger inbäddad i grönskan uppe på Nybohovshöjden i Liljeholmen.