Skolfakta

Antal: 15

 • Fotbollsprofilen

  Nybohovsskolan har sedan hösten 2013  ett samarbete med Hammarby IF, FF Akademi, som kommer bedriva fotbollsutbildning på skoltid och integrerat med studier.

  Kategorier:
 • Ledighetsansökan

  Det råder återhållsamhet med beviljande av ledighet.
  Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under året. Föräldrar bör överväga varje ledighetsansökan, det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet.

 • Elevråd

  Var fjärde vecka har skolan elevråd. Elevrådet består av två representanter från alla klasser.
  Dessa två tar med sig frågor från klasserna som diskuterats på klassråden.
  Från elevrådet får även representanterna med sig en fråga att diskutera i klasserna.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före klockan 07.30.

   

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan görs senast kl. 07.30

  All frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare.

 • Förskoleklassen

  FÖRSKOLEKLASSEN

  I förskoleklassen har vi roligt och lär oss allt mellan himmel och jord. Vi lär oss både att samarbeta och att jobba individuellt.

  – verksamheten pågår kl. 08.00 - 11.30 då varvar vi lärande och lek.

 • Idrottsföreningen

  Idrottsskolan Nybohovs Skol-IF

  På skolan finns det en idrottsförening, Nybohovs Skol-IF.
  Föreningen arbetar tillsammans med Fritidsklubben för att eleverna skall få möjlighet att prova på olika idrotter.

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Skolans historia och traditioner

  Traditioner

  • Första veckan på hösten har hela skolan en lekdag.

   

  • Skolan firar Nobeldagen.Vi uppmärksammar någon form av innovation som eleverna arbetat med.

   

 • Om skolan

   Du är viktig!

  På Nybohovsskolan bemöter barn och vuxna
  varandra med respekt och omtanke.
  Här uppskattas du för den du är.

 • Start

  Vi är en liten F-6 skola med stort hjärta.
  Våra tre hörnstenar är: Kunskap, samverkan och rörelse.
  Du lär som du mår så därför bryr vi oss om varandra.