Rektorsbrev

 

Min vision som rektor
 

Jag vill att varje barn ska gå rakryggad ut ur grundskolan.
Skolans uppgift är att se varje barn utifrån dess behov och arbeta därifrån.
Det innebär att vi ständigt måste rannsaka oss själva vad gäller metodval,
innehåll, arbetssätt och egna värderingar.

Det finns inga omöjliga barn. Det är vi som skapar ramarna vari barnet ska utvecklas. För att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för växande, krävs att vi inom skolan samarbetar
med varandra, med eleverna och med föräldrar.
Vi måste ha höga kunskapskrav. Ett barns sociala förhållanden får aldrig bli en
ursäkt för att det inte lär sig det vi förväntar oss.

Växer som människa gör man bäst i en miljö präglad av samverkan med andra,
där lek, rörelse och praktiska/laborativa inslag tillhör vardagen.

Min förhoppning är att skolan på sikt lämnar timplanen och den traditionella klassindelningen.
Våra elever är allas vårt ansvar.

 

 

Rita Hemmälin
Rektor Nybohovsskolan