Skolans värdegrund och styrdokument

Vår målsättning är att erbjuda en verksamhet där alla barn känner lust att lära och att de har förutsättningar att lyckas. Alla barn, oavsett ålder, ska ges möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och att lära sig se sina möjligheter inte begränsningar.

Lärarna har en tydlig roll som ledare. De strävar efter att ge eleverna inflytande över undervisningen, delaktighet i beslut som fattas och att ta ansvar för sitt lärande.
 

På Nybohovsskolan bemöter barn och vuxna varandra med respekt och omtanke. Här uppskattas du för den du är.
 

Dela:
Kategorier: