Om skolan

 

Alla pedagoger arbetar för att utveckla sin digitala kompetens för att möta dagens krav på digital utveckling i skolan.
Alla våra elever har tillgång till en personlig Ipad och vi har börjat arbeta med programering i några klasser. Klassrummen är ljusa och modernt utrustade med activeboards.

I åk F-1 arbetar vi med läsinlärning genom metoden att skriva sig till läsning med Ipads.
Årkurs 1-6 har ett välutvecklat tematiskt arbetssätt där vi arbetar undersökande och en gång i veckan har hela skolan no- och tekniklaborationer genom NTA. 

Vi har en organiserad rastverksamhet och rörelseaktiviteter varje dag som planeras av pedagoger och elever.

Dela:
Kategorier: