Om skolan

På Nybohovsskolan ger vi våra elever de verktyg som krävs för att de ska lära och utvecklas så långt som möjligt socialt och i sin kunskapsutveckling. 

Vår skolmiljö utvecklas med tydliga mål mot digital kompetens, kreativa uttryck och elevinflytande för att nå kunskapsmålen.

Alla våra pedagoger arbetar målmedvetet för att utveckla sin digitala kompetens i syfte att möta dagens krav på digital utveckling och lärande i undervisningen.
Trygghet och studiero är en avgörande förutsättning för att lyckas i skolan och därmed har skolans pedagoger tydliga roller som ledare.

Alla våra elever från förskoleklass till årskurs 6 har tillgång till en personlig iPad. Klassrummen är ljusa, rymliga och modernt utrustade med interaktiva projektorer.

Skolans organisation består av tre arbetslag; F-1, 2-3 och 4-6. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

Dela:
Kategorier: