Till innehåll på sidan

Om skolan

Nybohovsskolan är en F-6 skola med cirka 190 elever och ligger uppe på Nybohovshöjden i en växande del av Liljeholmen.

Skolan omringas av skog och bidrar till optimala möjligheter för uteverksamhet. Vi har en fantastisk stor skolgård med flertal lek- och klätterställningar.
Vår skolmiljö präglas av lärande, kreativa uttryck, delaktighet och elevinflytande.

Klassrummen är ljusa, rymliga och modernt utrustade med interaktiva projektorer.

Vi använder Skolplattformen som vår interna och externa kommunikationskanal mellan elever, personal och vårdnadshavare.

Skolans organisation består av fem arbetslag; Jorden F och årskurs 2, Månen årskurs 1 och 3, Stjärnan årskurs 4-6, elevhälsoarbetslag och skolservice. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Nybohovsskolan är en F-6 skola med cirka 190 elever och ligger uppe på Nybohovshöjden i en växande del av Liljeholmen.