Till innehåll på sidan

Kommunikationsplan

Vi använder Skolplattformen som vår interna och externa kommunikationskanal mellan elever, personal och vårdnadshavare

Stockholms Stads Skolplattform innehåller alla verktyg och informationskanaler för kommunikation med elever och vårdnadshavare. Skolans hemsida visar information för dig som är intresserad av att börja hos oss, som elev eller anställd.

Vår kommunikationsplan visar på ett tydligt sätt hur vi arbetar med kommunikationen för alla grupperna.

Dela: