Skolplattformen-brev till vårdnadshavarna från grundskoledirektören

Skolplattformen är den samlade ingången till information och
kommunikation rörande ditt barns skolgång. Den kommer att
ersätta Skolwebben till hösten.

Skolplattformen ger möjlighet för ditt barns skola att publicera
nyheter om till exempel läxor eller utflykter. Du kan även anmäla
ditt barns frånvaro direkt i skolplattformen.

Ditt barn kommer också att få tillgång till skolplattformen, vilket
kommer underlätta att hålla koll på läxor och inlämningsuppgifter,
bedömningar, kalender, matsedel, nyheter och annan information.
Skolplattformen möjliggör med sina olika delar att det blir lättare
för lärarna att lämna ut och samla in uppgifter och ge feedback på
ditt barns uppgifter och lärande.

Du och ditt barn kommer att få tillgång till skolplattformen vid
starten av höstterminen 2018. Du kommer att få mer information
om hur du loggar in av din skola.

Skolplattformen kommer att utvecklas kontinuerligt och mer
användbar funktionalitet kommer att erbjudas efterhand.
Skolplattformen kan användas med både surfplattor, smarta
mobiltelefoner och datorer.

För att stadens högt ställda
säkerhetskrav ska uppfyllas kommer du som vårdnadshavare att
logga in med hjälp av e-legitimation (t ex BankID).
På följande länk kan du läsa mer om hur du skaffar BankID:
https://bit.ly/1LL52t2

Du kan även läsa mer på
www.stockholm.se/ForskolaSkola/Skolplattform-Stockholm/
På följande länk hittar du en kort introduktionsfilm till
skolplattformen: https://bit.ly/2HkAXpP

Hälsningar,
Inger Pripp
Grundskoledirektör

Dela:
Kategorier: