Ledighetsansökan

Det råder återhållsamhet med beviljande av ledighet.
Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under året. Föräldrar bör överväga varje ledighetsansökan, det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet.
Sammanlagt beviljas ledighet med högst fem dagar under ett läsår. Efter påskrift av föräldrar lämnas ledighetsansökan till klassföreståndaren, som avgör om ledighet beviljas.

Om synnerliga skäl finns och eleven av den anledningen behöver vara ledig mer än fem dagar är det rektor som beviljar eller avslår ledigheten.

Ladda ner ansökan om ledighet för elev. Den hittar du här intill i dokumentlistan
 

 

Dela:
Kategorier: