Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under året. Föräldrar bör överväga varje ledighetsansökan, då det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet. Vi är därför återhållsamma med beviljande av ledighet och sammanlagt beviljas ledighet med högst fem dagar under ett läsår. Ledighetsansökan digitalt görs av vårdnadshavare i Skolplattformen och klasslärare eller rektor avgör om ledigheten beviljas.

Om synnerliga skäl finns och eleven av den anledningen behöver vara ledig mer än fem dagar är det rektor som beviljar eller avslår ledigheten.

 

 

Dela:
Kategorier: