Kunskap, samverkan och rörelse

Eleverna ska ha en god arbetsmiljö under hela skoldagen.

I vårt välorganiserat hälsofrämjande och förebyggande arbete är, organiserad rastverksamhet, rörelse, fysiskt aktivitet och aktiv undervisning några av våra betydelsefulla dagliga insatser. Rastverksamheten och rörelseaktiviteterna planeras av pedagoger och elever.
 

 

 

 

Dela:
Kategorier: