Kunskap, samverkan och rörelse

Nybohovsskolans tre hörnstenar är kunskap, samverkan och rörelse.
I vårt välorganiserat hälsofrämjande och förebyggande arbete är simkunnighet, organiserad rastverksamhet, rörelse, fysiskt aktivitet och aktiv undervisning några av våra betydelsefulla dagliga insatser. Målet är att eleverna ska ha en god arbetsmiljö under hela skoldagen.
 

 

 

 

Dela:
Kategorier: