Information, dokument och annat nyttigt

Här hittar du bland annat information om klassråd och elevråd, kalender och matsedel.

Här finns också information till föräldrar: frånvaroanmälan, ledighetsansökan, och försäkringar.

 

Dela:

Elevråd

Var fjärde vecka har skolan elevråd. Elevrådet består av två representanter från alla klasser.
Dessa två tar med sig frågor från klasserna som diskuterats på klassråden.
Från elevrådet får även representanterna med sig en fråga att diskutera i klasserna.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före klockan 07.30.