Till innehåll på sidan

Fritidsklubben

På Nybohovsskolan finns det en mellanstadieverksamhet, Klubben. Klubben är en öppen fritidsverksamhet för elever som går i årskurs 4-6.

Eleverna som går på Klubben äter mellanmål i matsalen efter lektionerna. På Klubben kan eleverna umgås med kompisar, spela spel, pingis, pyssla, skapa, läsa och göra läxor.
Vi har rymliga lokaler som ligger i anslutning till vårt bibliotek. Våra möjligheter till kreativa eftermiddagar är oändliga på klubben.

Eleverna på Klubben kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar som eleven skall vara på Klubben och vilka tider som gäller för dem. Verksamheten är även öppen på lov- och studiedagar.

Klubbens mål är att ge eleverna trygghet på eftermiddagarna. Verksamheten och aktiviteterna ska syfta till att lära eleverna att ta ansvar, visa respekt för olikheter och hänsyn till varandra. Under mellanstadieverksamheten gäller samma rutiner och riktlinjer för elevers trygghet som gäller under skoltiden. Vår personal som arbetar på klubben ingår i arbetslag 4-6 tillsammans med de lärare som eleverna har. Detta bidrar till ökad trygghet genom att skolan och pedagogerna kan se och följa upp vad som sker runtom eleverna under hela dagen.

 

Dela:
Kategorier: