Fritidshemmet

Vårt fritidshem präglas av trygghet, demokrati, kreativitet och en stimulerande lärmiljö.

På fritidshemmet tränar eleverna sin sociala kompetens och utvecklar sina förmågor genom bland annat lek och estetisk verksamhet.
Verksamheten på fritidshemmet utgår ifrån att elever socialiseras, utvecklas och lär i grupp.
På fritidshemmet erbjuds eleverna att välja mellan olika aktiviteter som pedagogerna håller i. Eleverna får därmed en trygghet av styrd aktivitet dagligen och kontakt med alla pedagoger på skolan.

 

Dela:
Kategorier: