Till innehåll på sidan

Fritidshemmet

Vårt fritidshem präglas av trygghet, demokrati och kreativitet i en stimulerande lärmiljö där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

På fritidshemmet tränar eleverna sin sociala kompetens och utvecklar sina förmågor genom bland annat lek och estetisk verksamhet. Verksamheten på fritidshemmet utgår från att elever socialiseras, utvecklas och lär i grupp. Den främjar allsidiga kontakter och den sociala gemenskapen och kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan

På fritidshemmet erbjuds eleverna att välja mellan en variation av olika aktiviteter som pedagogerna håller i. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Eleverna får därmed en trygghet av styrd aktivitet dagligen, prova på olika aktiviteter och kontakt med alla pedagoger på skolan. Genom fritidsrådet ges eleverna dessutom möjlighet att påverka och önska val av aktiviteter samt hur miljön skall utformas och användas. På så sätt blir aktiviteterna i ett sammanhang betydelsefulla för eleverna.
Fritidshemmen är indelade i två avdelningar, Jorden och Månen.

Genom fritidspedagogernas samverkan och samarbete med förskollärarna och lågstadielärarna ges verksamheten och därigenom eleverna möjlighet till en kontinuitet och progression i deras utveckling och lärande.

 

Dela:
Kategorier: