Fritids

Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter såsom: drama, snickeri, idrott, utelek, innelek, spel, skapande och mycket mer.

Fritidshemmets uppgift är att erbjuda en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling.

Vi ska utmana, vidga och fördjupa barnets kunskaper om sig själv och sin omvärld.

En förutsättning för att detta arbete ska lyckas är att verksamheten utformas utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter. Det är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet och helhet i barnets utveckling och lärande. I fritidshemmets uppgift ingår också att förena omsorg och omvårdnad i en pedagogisk verksamhet, vilket innebär att omsorg och pedagogik bör ses som en helhet.

(Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem)

Vi samarbetar med Idrottslyftet och ger barnen möjlighet att utöva olika typer av idrotter som ultimate frisbee, dans, handboll, basket, capoeira, cheerleading, parkour mm.
Lokalerna delar vi med skolan så vi är många som ser barnet hela dagen.
Vi använder oss även av slöjdsalarna och idrottshallen.

Veckans planering sätter vi upp i hallen för att eleverna lätt ska kunna se vad som händer.

I förslagslådan kan barnen lämna förslag på aktiviteter och inköp och därmed delta i fritidsplaneringen.

Var fjärde vecka har vi på fritids fritidsråd med alla elever där vi pratar om vad vi gör på fritids och vad vi önskar göra i elevdemokratisk anda.

 

På fritids F-3 arbetar Eva M, Jennifer, Robert, Max, Eva R. & Morgan (Mogge), 

 

Våra öppettider är mellan 06.30-17.30

Behöver ni nå oss, ring 08-508 222 95

 

Dela:
Kategorier: