Förskoleklassen

FÖRSKOLEKLASSEN

I förskoleklassen har vi roligt och lär oss allt mellan himmel och jord. Vi lär oss både att samarbeta och att jobba individuellt.

– verksamheten pågår kl. 08.00 - 11.30 då varvar vi lärande och lek.

– LÄSA är det viktigaste på vår skola! Det lär vi oss genom Bornholmsmodellen och
många olika språklekar.
Ipads är ett bra verktyg vi använder, barnen skriver sig till läsning.

– MATEMATIK grundlägger vi genom att jobba med talramsor, alla begrepp och konkreta övningar.

– ENGELSKA där tränar vi vardagsnära fraser och ord, som leder till teaterframträdanden.
Ipadsen är ett bra verktyg även där.

– MUSIK och RÖRELSE, vi sjunger och ramsar, dansar och leker. Målet är att de ska ha hört det mesta ur våra sångskatter.

– IDROTT har de med vår idrottslärare.

Vi övar oss i att alltid göra vårt bästa! Vara en bra kompis, att vårda språket, respektera alla och att ta ansvar. Vi leker och har roligt! Fruktstunden på förmiddagen med saga och mycket prat och undringar är betydelsefull.
Våra barn ska tycka att det är roligt att gå till skolan och de ska känna sig trygga med
regler och rutiner. Vår skola är liten, vilket i sig är en trygghet, de lär känna alla vuxna
och barn.
Vårt fritidshem är i samma lokaler med personal de träffar hela dagen.

MÅLET för oss är att alla känner att de kan och att de duger!

 

 

Dela:
Kategorier: