Till innehåll på sidan

Förskoleklassen

I förskoleklassen lär sig eleverna att samarbeta och arbeta individuellt där fokus ligger på lärande och social utveckling.

I förskoleklassen arbetar en förskollärare och en fritidspedagog som följer eleverna under hela skoldagen. Fritidshemmet är i samma lokaler med personal de träffar hela dagen.

Läsning, språk och kommunikation lär sig eleverna genom samtal och många olika språklekar.
Vi använder Ipads som medier för kommunikation där ett mål är att eleverna skriver sig till läsning.
I matematikundervisningen lägger vi grunden genom att jobba med talramsor, begrepp, resonemang och konkreta övningar för att lösa problem på olika sätt och med olika uttrycksformer. Eleverna får möjlighet att utveckla sitt intresse för ämnet och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.
Vi har rörelse och fysisk aktivitet där vi sjunger och ramsar, dansar och leker med målet att utveckla elevernas rörelseförmåga och intresse för att vara fysiskt aktiva.
Förskoleklassen på Nybohovsskolan har idrott och hälsa där undervisningen syftar till förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar en god hälsa.

Demokratiska värderingar är grunden i hur vi övar oss i att alltid göra vårt bästa, vara en bra kompis, att vårda språket, respektera varandra och att ta ansvar.
Vi leker och har roligt. Fruktstunden på förmiddagen med saga, samtal och undringar är betydelsefull för att utveckla elevernas nyfikenhet.
Vår skola är liten, vilket i sig är en trygghet, eleverna lär känna alla vuxna och barn.
 

 

 

Dela: