Elevråd

Var fjärde vecka har skolan elevråd. Elevrådet består av två representanter från alla klasser.
Dessa två tar med sig frågor från klasserna som diskuterats på klassråden.
Från elevrådet får även representanterna med sig en fråga att diskutera i klasserna.

Dela:
Kategorier: