Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan grundar sig i ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete som genomsyrar hela skoldagen

 

​Elevhälsans insatser bidrar till att skapa optimala miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Nybohovsskolans elevhälsoarbete startar vid varje möte med varje elev.
Skolans pedagoger uppmärksammar och undersöker hinder och framgångsfaktorer systematiskt i elevernas arbets- och lärandemiljö under hela skoltiden.
Genom ett tvärprofessionellt samarbete mellan skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor organiseras insatser för individ-, grupp- och organisationsnivå.
 

Som en del av skolans elevhälsoarbete har vi ett trygghetsteam som utgörs av representanter från elevhälsa, lärare och fritidsverksamhet. Trygghetsteamet organiserar främjande-, förebyggande trygghetsarbete samt för elevinflytande genom elevrådet. 

www.stockholm.se/elevhalsa kan du läsa mer om elevhälsan.

Dela:
Kategorier: