Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan grundar sig i ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete som genomsyrar hela skoldagen.​

Vi uppmärksammar och undersöker hinder och framgångsfaktorer systematiskt i elevernas arbets- och lärandemiljö under hela skoltiden. Detta leder till att genom ett tvärprofessionellt samarbete mellan skolläkare, specialpedagog, förstelärare, skolsköterska, skolkurator och rektor upprättas åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.

www.stockholm.se/elevhalsa kan du läsa mer om elevhälsan.

Dela:
Kategorier: